มองต่ำเราเหลือ มองเหนือเราขาด

ไม่มีเงินเท่าเขา ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจน ไม่ได้หล่อเท่าเขา ก็ไม่ได้หมายความว่าเราขี้เหร่ ไม่ได้เก่งเท่าเขา ก็ไม่ได้หมายความว่าเราโง่ ไม่ได้มีสิ่งที่เขามีก็มาได้หมายความว่าเราขาด

ถ้าไม่ทุกข์ร้อน ไม่กังวล ไม่อิจฉา นั่นแสดงว่าเราได้สิ่งที่เราต้องการมาครบแล้ว เราอยู่ในยุคที่เมื่อทำอะไรต้องพูดออกมา เมื่อคิดอะไรเราต้องแสดงบนเวทีที่เรียกว่าโซเซียล เมื่อไหร่ที่โพสต์หรือแสดงสิ่งเหล่านี้ออกมานั้น หลาย ๆ คนหวังความชื่นชอบ จำนวนคนกดไลท์ จำนวนคนติดตามที่เพิ่มมากขึ้น สิ่งเหล่านี้จึงทำให้เรามั่นใจตัวเองมากเกินไป แชร์ทุกอย่างในสิ่งที่คิด แชร์เกือบทุกอย่างในสิ่งที่ทำ เพื่อให้เป็นคนที่คนชื่นชอบและมีคนมาติดตามชีวิตเยอะ ๆ

เราไม่จำเป็นต้องอธิบายชีวิตให้คนอื่นเข้าใจหรอก ใครชอบก็ขอบคุณจากใจ ใครไม่ชอบก็ต่างคนต่างไป อย่าลืมว่าเราเกิดมาเพื่อมีความสุขในแบบเรา ไม่ได้เกิดมาเป็นในแบบใคร จนชีวิตไม่มีความสุข

ต่อให้เรามีซัก ร้อยล้าน แต่ถ้าเราไปมองเห็นคนอื่นมีพันล้าน เราก็มีน้อยอยู่ดี เชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพของตัวเอง แต่ ณ เวลานี้อาจจะยังไม่มีเหตุการณ์ที่ทำให้เราดึงศักยภาพนั้นออกมา

“รู้ไหมทำไมพระพุทธรูป ไม่เคยมองขึ้นฟ้า” ท่านสอนให้เรามองสิ่ง ๆ ต่าง ๆ ที่ต่ำกว่าเราเสมอ จะได้เกิดความ เมตตา กรุณาในจิตใจ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และไร้ซึ่งความอิจฉา ริษยา